IN SEARCH OF LIGHT

2018, Barcelona

Aquesta mostra parteix de la idea d’ensenyar que és LLUM, des de la meva particular punt de visió. Tal com ho veig, tal com ho interpreto, tal com ho sento; Però sempre des d’un punt de vista objectiu. En la mostra trobaràs diverses situacions i moments, tots ells plasmats amb un clic; MOMENTS D’EMOCIÓ. Emocions captades amb prou feines unes mil·lèsimes de segon, … En un tancar i obrir d’ulls. Però perdurables en el temps, en la teva retina, en el teu cor.

LLUM, LLUM, … Llum, és VIDA. VIDA, VIDA,Vida és EMOCIÓ. EMOCIÓ, Emoció; Emoció i SENTIMENTS. Jo et mostraré els meus. M’acompanyes?

Endavant

Benvingut,

Benvolguda LLUM…

Llum

Esta muestra parte de la idea de enseñar que es LUZ, desde mi particular punto de visión. Tal como lo veo, tal como lo interpreto, tal como lo siento; Pero siempre desde un punto de vista objetivo. En la muestra encontrarás diversas situaciones y momentos, todos ellos plasmados con un clic; MOMENTOS DE EMOCIÓN. Emociones captadas apenas unas milésimas de segundo, … En un abrir y cerrar de ojos. Pero perdurables en el tiempo, en tu retina, en tu corazón.

LUZ, LUZ, … Luz, es VIDA. VIDA, VIDA, Vida es EMOCIÓN. EMOCIÓN, Emoción; Emoción y SENTIMIENTOS. Yo te mostraré mis. Me acompañas?

Adelante

Bienvenido,

Bienvenida

LUZ …

LUZ

This show starts from the idea of ​​teaching that it is LIGHT, from my particular point of view. As I see it, as I interpret it, as I am sorry; But always from an objective point of view. In the show you will find several situations and moments, all of which are plotted with a click; EMOTIONAL MOMENTS. Emotions taken just a few thousandths of a second, … In a close and open eyes. But lasting in time, in your retina, in your heart.

LIGHT, LIGHT, … Light, it’s LIFE. LIFE, LIFE, Life is EMOTION. EMOTION, Emotion; Emotion and FEELINGS. I will show you my. Accompany me

Come in

Welcome,

LIGHT …

Light

No hay eventos!